Traducerea ca paradigmă existențială

By Simona Modreanu|iunie 30, 2016|Conferința de la Lisabona, Editorial, Nr. 08, Revista de Traduceri Literare

Editorialul acestui număr este încredinţat Simonei Modreanu, profesoară de franceză la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi care a participat la Conferinţa de la Lisabona, organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, în strânsă colaborare cu Institutul Cultural Român, dar şi cu Universitatea din Lisabona. Această manifestare culturală ni s-a părut atât de importantă pentru breasla noastră, a traducătorilor literari, dar şi

Read More

Traducerea între Mordor și nemurire

By Smaranda Bratu Elian|iunie 30, 2016|Conferința de la Lisabona, Nr. 08, Revista de Traduceri Literare

Titlul meu dorește să rezume două teme aparent opuse, alese tocmai pentru că nu figurează printre titlurile numeroaselor comunicări ale prezentului colocviu[*], dar care sunt, după mine, nu doar importante ci și urgente. Aparent opuse pentru că una îl anulează pe traducător, în vreme ce a doua îl implică în totalitate. Aș numi aceste două teme „soarta traducerilor în era

Read More

Când a traduce înseamnă a gândi

By Anca Călin|iunie 30, 2016|Conferința de la Lisabona, Nr. 08, Revista de Traduceri Literare

Despre traducerea cărții Thomas l’Obscur de Maurice Blanchot[1] Este ceva suspect în Thomas l’Obscur: Nu poate fi povestit ca un simplu roman. Dacă-l privim îndeaproape, suntem surprinși de o formă narativă atipică, datorată fără îndoială aventurii în exclusivitate mentale a personajului Thomas. Cum remarca și Jean Paulhan în fișa sa de lectură de la Gallimard, personajul Thomas „devine (nu printr-un

Read More

Limba-în-relație: imaginarul transgresiv

By Simona Modreanu|iunie 30, 2016|Conferința de la Lisabona, Nr. 08, Revista de Traduceri Literare

Omul este o fiinţă semiotică, o instanţă enunţiativă care produce semnificaţie şi care, la rîndul ei, interpretează sensul cuvintelor şi gesturilor altuia. În ciuda aparenţei de materie care ne înconjoară, omul trăieşte într-un univers simbolic, în care un rol esenţial îl joacă limbajul. De multă vreme deja – ca să nu spunem dintotdeauna – fiinţa socială nu se mai află

Read More

Traducerile care ne călăuzesc: Limba Română la intersecția multilingvismului

By Peter Sragher|iunie 30, 2016|Conferința de la Lisabona, Interviu, Nr. 08, Revista de Traduceri Literare

Interviu cu Roxana Ciolăneanu, organizatoarea Colocviului de la Lisabona , lector de limba română la Facultatea de Litere a Universității din Lisabona Știm că nu este prima întâlnire „Conferința de la Lisabona” din 2016 Care au fost temele în anii anteriori? Seria de conferințe dedicate limbii române la Universitatea din Lisabona a început în anul 2012, ca parte a unui

Read More

Constantin Geambaşu a primit prestigiosul premiu „Transatlantyk”

By Antoaneta Olteanu|iunie 30, 2016|Miscellanea, Nr. 08, Revista de Traduceri Literare

La Cracovia Un eveniment cultural important al acestui început de vară l-a constituit decernarea, în Polonia a premiului „Transatlantyk” de către Institutul Cărții (Instytut Ksiazki). Ziua de 24 iunie este anul acesta importantă și pentru România și Universitatea din București, pentru că laureat al acestui premiu este profesorul Constantin Geambașu. Ceremonia solemnă a avut loc la Universitatea Jagiellonă, la Collegium

Read More

Bronisław Wildstein, Valea nimicniciei*

By Constantin Geambașu|iunie 30, 2016|Nr. 08, Revista de Traduceri Literare, Work in Progress

Ce semnificație are acest text / autor în lista dumneavoastră de traduceri? Acest text constituie o prelungire a unor texte mai vechi despre demontarea sistemului totalitar: Gândirea captivă de Czesław Miłosz, apărută la Humanitas în două ediții: 1999, 2008; Structura minciunii de Piotr Wierzbicki (Nemira, 1999) și L. Kołakowski, Este Dumnezeu fericit? (îndeosebi eseurile din partea I: Socialismul, ideologia și

Read More

Constantin Geambaşu: „Traducătorul – vector important de transmitere a unor valori într-o altă cultură”

By Antoaneta Olteanu|iunie 30, 2016|Interviu, Nr. 08, Revista de Traduceri Literare

Absolvent al Universităţii din Varşovia, promoţia 1971, Constantin Geambaşu a fost repartizat ca asistent la Catedra de slavistică a Universităţii din Bucureşti, străbătând toate treptele carierei universitare şi devenind profesor în anul 2004. Ca asistent a ţinut cursuri practice şi seminare de literatură, iar ca lector cursuri de morfologie, lexicologie şi stilistică polonă, precum şi cursuri opţionale de literatură. În

Read More

Grounded in Pleasure

By Sirje Petersen|iunie 30, 2016|Ilustrații, Nr. 08, Revista de Traduceri Literare

A painting speaks for itself. Whatever it says to the viewer, it’s the right message because there isn’t such a thing as a wrong and a right message. My process of work has always been grounded in pleasure and aesthetics and I am not a bit ashamed of it. This belief guides me towards creating compositions that invite and allow

Read More